Olika livsstilar i världen

Ser man över hela världen finns det väldigt många livsstilar. Nästan fler än det finns människor.
Olika länder – olika livsstilar
Det är inte ovanligt

Moderna livsstilar i världen

Livsstilarna har varit många under den långa historian för människan. Men hur kommer det se ut i framtiden?
Klimat avgör?
Det finns många anledningar