Moderna livsstilar i världen

Livsstilarna har varit många under den långa historian för människan. Men hur kommer det se ut i framtiden?

Klimat avgör?

Det finns många anledningar att tro att de aktuella och framtida samhällsfrågorna kommer att spela stor roll när nya och moderna livsstilar kommer att uppstå. En av de som många kommer att tänka på är klimat. I och med klimatrörelsen kommer det ge stora effekter för framtida generationer. Till exempel hur man färdas. Bland annat om flygplan kommer vara lika populära och om eldrivna fordon tar över.

Men det finns fler exempel på hur moderna livsstilar kommer att skapas. Många vet att livsstilarna i Spanien generellt är annorlunda än vad de är i Sverige. Men kan det komma att förändras?

Många delar av världen blir på sätt och vis mer lika varandra och det har Internet och sociala medier sin förtjänst i. Det beror på att människor, i synnerhet yngre, enklare kan komma i kontakt med unga i deras ålder fast i andra länder. Det gör i sin tur att deras liv efterliknar varandra och det sätts globala trender snarare än nationella eller regionala trender som förr.