Traditionella livsstilar i Sverige

Sverige är ett land med lång historia och många traditioner. Gäller det även livsstilarna?

Har Sverige några traditionella livsstilar?

Att Sverige är ett fantastiskt land kan många skriva under. Till stor del beroende på den frihet som finns i det här landet. Det går att leva och klä sig hur man vill utan större bekymmer.

Men finns det några traditionella svenska livsstilar? Det gör det, men de berodde mest på levnadsvillkoren. Att folk åt och levde som man gjorde förr berodde mycket på att de inte hade mycket annat att välja på. Maten som åts var det enda som fanns och kläderna som användes var de billigaste att tillverka.

Under 60, 70 och 80-talet går det däremot att börja diskutera lite fler livsstilar, även om de inte alltid var särskilt traditionella. Till exempel fanns ett stort inflytande från andra länder, i synnerhet USA. Via det landet fick man in de klassiska 70-talsjeansen och många andra klädesplagg. Det innebar att Sverige inte alltid haft överdrivet många traditionella livsstilar. Utan det har från årtionden till årtionden varierat. Det har dessutom influerats av levnadsvillkor och andra länders moden och liknande.